Donateurs

Onze donateurs ondersteunen via ons het verenigingsleven in Kudelstaart door middel van een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdragen worden door SSK gebruikt bij het betalen van de toegekende aanvragen. In de eerste maanden van het jaar verstuurt het bestuur alle donateurs een verzoek om hun jaarlijkse bijdrage van tenminste € 10,- over te maken.

Wilt u donateur worden, stuur dan een bericht. Wij reageren zo snel mogelijk via de mail.


Giften

Wij zijn altijd blij met eenmalige giften als we die ontvangen van personen of bedrijven die het verenigingsleven in Kudelstaart een warm hart toedragen. Wilt u ons financieel ondersteunen, maak dan een bedrag over op het onderstaande rekeningnummer:

  • NL13 RBRB 0827 9556 18
    t.n.v. Stichting Supporting Kudelstaart