Stichting Supporting Kudelstaart, SSK, ondersteunt het verenigingsleven in Kudelstaart met financiële bijdragen. Iedere vereniging of stichting die verbonden is aan Kudelstaart kan een aanvraag indienen.

SSK heeft diverse bronnen van inkomsten:

  • Oud papier: SSK werkt samen met diverse Kudelstaartse verenigingen voor het ophalen van oud-papier. De containers en dozen worden iedere eerste vrijdag van de maand opgehaald en SSK ontvangt de marktprijs via het verwerkingsbedrijf, Nijssen Recycling uit Nieuw-Vennep. Een deel van de opbrengst gaat direct naar de verengingen die het papier hebben opgehaald. Het resterende deel wordt toegevoegd aan de reserves van SSK.
  • Donateurs: De donateurs van SSK zorgen voor een belangrijke inkomstenstroom. Met deze jaarlijkse bijdragen kan SSK het verenigingsleven in Kudelstaart verder ondersteunen.
  • Kienen: SSK organiseert regelmatig, doorgaans twee keer per jaar, een Kudelstaartse Kienavond in het Dorpshuis in Kudelstaart. Tijdens deze avonden zijn er diverse prijzen te winnen die worden gekocht bij de lokale ondernemers. Deelnemers aan de kienavonden bepalen zelf welke Kudelstaartse verenigingen en stichtingen 75% van hun inleg ontvangen. Met de overige 25% betaalt SSK (een deel van) kosten van de Kudelstaartse Kienavonden.
  • Giften: Wanneer SSK giften ontvangt van personen of bedrijven worden deze eveneens toegevoegd aan de algemene reserves, zodat zij kunnen worden gebruikt om aanvragen van verenigingen te kunnen honoreren.

Voor het laatste nieuws, aankondigingen en evenementen kunt ons volgen op onze Facebookpagina.

Kienavond 24-11-2023

Op vrijdag 24 november 2024 organiseerde SSK weer een succesvolle kienavond, waarbij ook de goed-heiligman en zijn Pieten ons een bezoek brachten. U vindt hier een foto-impressie. 

Lees meer »

Kudelstaartse Kienavond groot succes!

Weer veel Kudelstaartse gezelligheid afgelopen vrijdag tijdens de Kudelstaartse Kienavond in Dorpshuis 't Podium. Er werd niet alleen gekiend voor de mooie (lokaal gekochte) prijzen maar ook voor een extra financiële ondersteuning voor maar liefst 13 Kudelstaartse verenigingen! Ruim € 1350 is totaal overgemaakt waarvan de Damesvereniging maar liefst €450 bij elkaar heeft gekiend!

Lees meer »

SSK ondersteunt Voedselbank Aalsmeer / Kudelstaart

De Stichting Voedselbank Aalsmeer verzorgt al vele jaren voedselhulp voor mensen die wonen in de gemeente Aalsmeer, en die dit door omstandigheden tijdelijk nodig hebben. De levensmiddelen krijgen ze van winkeliers en producenten die het schenken om verspilling tegen te gaan (bijvoorbeeld bij overproductie of slecht verkoopbare artikelen wegens verpakkingsfouten), of van particulieren die dat voor de Voedselbank kopen. Van al die levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers en sponsoren.

Lees meer »