SSK Haalt ook komende jaren oud-papier op in Kudelstaart

Aalsmeer/Kudelstaart – Op donderdag 27 juni 2024 heeft Gemeente Aalsmeer een vernieuwde overeenkomst gesloten met Stichting Supporting Kudelstaart (SSK). Hiermee wordt SSK, in samenwerking met het Kudelstaarts verenigingsleven, ook de komende jaren verantwoordelijk voor het ophalen van oud papier in Kudelstaart.

Al sinds 1969 zorgen SSK (destijds bekend als de Supportersvereniging) en Kudelstaartse verenigingen voor het ophalen van het oud-papier. Iedere eerste en tweede vrijdagavond van de maand worden de containers en het losse papier in vaste delen van Kudelstaart opgehaald. In de afgelopen jaren was er sprake van nogal wat schommelingen in de papierprijs en bij de gemeente bestond al langer de wens om de afspraken over het papier ophalen in een nieuwe overeenkomst vast te leggen. Begin 2024 zijn de partijen om tafel gegaan met de nu ondertekende overeenkomst als resultaat.

Hierin is vastgelegd dat de gemeente de kosten die SSK maakt voor het ophalen deels vergoed. SSK is daarmee en met een deel van de opbrengsten van het papier in staat haar logistieke partner Nijssen Recycling B.V. uit Nieuw-Vennep, te betalen. Met het resterende deel van de opbrengsten zorgt SSK voor financiële ondersteuning van het groot-Kudelstaarts verenigingsleven.

“Ik ben erg blij dat we tot deze overeenkomst zijn gekomen”, geeft wethouder Sven Spaargaren aan. “Niet alleen is het ophalen van het oud papier in Kudelstaart goed vastgelegd in afspraken. De financiële ondersteuning van SSK aan de verenigingen in Kudelstaart is hiermee ook beter gewaarborgd.”

“Inderdaad”, vult Jan Hoogenbosch, penningmeester van SSK, aan, “We hebben de laatste jaren niet alleen te maken gehad met nogal wisselende prijzen voor het papier. De organisatie van het ophalen werd steeds wat ingewikkelder. Zo zijn we, door minder beschikbare vrachtwagens bij Nijssen, sinds dit jaar overgegaan naar twee vrijdagavonden waarop het papier wordt opgehaald. Nu we de nieuwe overeenkomst met de gemeente hebben is alles over en weer duidelijker en kunnen we de komende jaren, hopelijk met wat minder veranderingen, door.”

In haar jaarverslag over 2023, op 7 maart jl. gepubliceerd in de Nieuwe Meerbode en op de website www.stichtingsupportingkudelstaart.nl, heeft SSK verantwoord dat zij vorig jaar bijna 22 duizend euro heeft overgemaakt naar diverse verenigingen en stichtingen met binding in Kudelstaart. Door de nieuwe overeenkomst ligt er een goed fundament om dit werk de komende jaren voort te zetten.

Foto vlnr Jan Hoogenbosch, Sven Spaargaren, Charlotte Braat