Aanvraag

Vul het bijgaande formulier volledig in en houdt u s.v.p. rekening met onze voorwaarden. Als u het formulier heeft ingevuld en ingestuurd verloopt de behandeling ervan als volgt:

  • Het bestuur van Stichting Supporting Kudelstaart behandelt uw aanvraag in de eerstvolgende bestuursvergadering. In principe komt het bestuur iedere maand, op de maandag na het oud-papier ophalen, bij elkaar.
  • Uitgangspunt bij de behandeling zijn onze voorwaarden
  • Na de behandeling van uw aanvraag lichten wij u zo snel mogelijk in over de uitkomst. Dit kan door overmaking van het toegekende bedrag, via mail of telefonisch.
  • Het kan zijn dat het bestuur uw aanvraag honoreert, maar de verstrekking van het bedrag uitstelt tot de kosten zijn gemaakt. In dat geval vragen we u om een factuur voordat we tot betaling overgaan.
  • Het bestuur kan afwijken van onze voorwaarden of aanvullende voorwaarden stellen.
  • De beslissing van het bestuur is bindend en definitief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Aanvraagformulier bijdrage SSK