Ontwikkelingen oud-papier

Gepubliceerd op 6 juli 2024 om 11:00

In 2024 heeft SSK een overeenkomst met Gemeente Aalsmeer gesloten waardoor er jaarlijke vanuit de gemeente een bedrag wordt betaald voor het ophalen van het oud-papier. Hiermee wordt een deel van de kosten voor het ophalen vergoed. Tot en met 2023 kreeg SSK een kiloprijs waarvan deze kosten waren afgetrokken. Vanaf 2024 is de kiloprijs die SSK krijgt gelijk de marktprijs. Dit verklaart de stijging per januari 2024. (zie o.a. dit persbericht)

Deze grafieken geven inzicht in de resultaten van het ophalen van het oud-papier in het lopend jaar en de twee voorgaande jaren:

  • Het aantal ton oud-papier dat per maand is opgehaald
  • Het totaal aantal ton oud-papier in de loop van het jaar is opgehaald.
  • De totale hoeveelheid oud-papier die per jaar is opgehaald (sinds 2019)
  • De ontwikkeling van de oud-papierprijs 

Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren en het lopende jaar in tabelvorm.

Jaar Tonnage (gerealiseerd) Min prijs Max prijs
2019 568,4 € 0,040 € 0,040
2020 461,0 € 0,040 € 0,040
2021 483,0 € 0,040 € 0,040
2022 421,7 € 0,055 € 0,075
2023 386,2 € 0,040 € 0,055
2024 198,1 € 0,063 € 0,120

Het duurt doorgaans 4-6 weken voordat de resultaten van een voorgaande maand in de  grafieken zijn verwerkt.

De (gemiddelde) marktprijzen voor papier zijn te volgen in deze grafiek