Ontwikkelingen oud-papier

Gepubliceerd op 8 januari 2024 om 15:00

Deze grafieken geven inzicht in de resultaten van het ophalen van het oud-papier in het lopend jaar en de twee voorgaande jaren.

  Deze grafieken beschrijven het volgende:

  • Het aantal ton oud-papier dat per maand is opgehaald
  • Het totaal aantal ton oud-papier dat tot een bepaalde maand is opgehaald.
  • De totale hoeveelheid oud-papier die per jaar is opgehaald sinds 2019
  • De ontwikkeling van de oud-papierprijs 

  Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten van de afgelopen jaren en het lopende jaar in tabelvorm.

  Jaar Tonnage (gerealiseerd) Tonnage (verwacht) Min prijs Max prijs
  2019 568,4 - € 0,040 € 0,040
  2020 461,0 - € 0,040 € 0,040
  2021 483,0 - € 0,040 € 0,040
  2022 421,7 - € 0,055 € 0,075
  2023 386,2 - € 0,040 € 0,055
  2024 - 386,2 - -

  Het duurt doorgaans 4-6 weken voordat de resultaten van een voorgaande maand in de  grafieken zijn verwerkt.