Ontwikkelingen oud-papier

Gepubliceerd op 12 september 2023 om 18:00

Deze grafieken geven inzicht in de resultaten van het ophalen van het oud-papier in het lopend jaar en de twee voorgaande jaren.

    De drie grafieken beschrijven het volgende:

    • Het aantal ton oud-papier dat per maand is opgehaald
    • Het totaal aantal ton oud-papier dat tot een bepaalde maand is opgehaald.
    • De ontwikkeling van de oud-papierprijs 

    Het duurt doorgaans 4-6 weken voordat de resultaten van een voorgaande maand in de  grafieken zijn verwerkt.