Showjachthoornkorps Kudelstaart

Tussen 1987 en 2020 was Showjachthoornkorps Kudelstaart (SJK) niet weg te denken uit Kudelstaart, met optredens tijdens Sint Maarten, Carnaval, Palmpasen en de Avondvierdaagse. Helaas heeft SJK in 2021 besloten zichzelf op te heffen, vanwege een te ver teruggelopen ledenaantal. SSK heeft door de jaren heen prettig samengewerkt met SJK bij het ophalen van het oud-papier. Daarnaast heeft SSK het SJK met enige regelmaat financieel ondersteund bij diverse initiatieven. Als tegenprestatie heeft SJK in 2019 nog een keer opgetreden tijdens een Kudelstaartse Kienavond. 

SJK heeft uit de resterende financiële reserves bij de opheffing in 2021 maar liefst € 1.885,11 geschonken aan SSK, waarmee wij mooie dingen kunnen doen voor het verenigingsleven in Kudelstaart. Wij bedanken de ex-leden en -bestuursleden van SJK hiervoor en koesteren de mooie herinneringen aan deze vereniging.