Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd

Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) heeft in 2020 een boek uitgebracht over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

SSK heeft SKiO financieel ondersteund, waardoor het mogelijk werd dit boek uit te brengen.