SSK ondersteunt Voedselbank Aalsmeer / Kudelstaart

De Stichting Voedselbank Aalsmeer verzorgt al vele jaren voedselhulp voor mensen die wonen in de gemeente Aalsmeer, en die dit door omstandigheden tijdelijk nodig hebben. De levensmiddelen krijgen ze van winkeliers en producenten die het schenken om verspilling tegen te gaan (bijvoorbeeld bij overproductie of slecht verkoopbare artikelen wegens verpakkingsfouten), of van particulieren die dat voor de Voedselbank kopen. Van al die levensmiddelen worden voedselpakketten samengesteld. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de onbaatzuchtige inzet van vele vrijwilligers en sponsoren.

Ook Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) wil graag een steentje bijdragen voor diegene die dit het hardste nodig hebben en heeft daarom een cheque ter waarde van €2500 aan de Voedselbank overhandigd. SSK ondersteunt het verenigingsleven in Kudelstaart door middel van financiële bijdragen. SSK verwerft haar inkomsten onder andere uit het ophalen van oud papier en de Kudelstaartse kienavonden.

Jan Hoogenbosch van SSK overhandigt de waardecheque aan Koos Koelewijn van de Voedselbank Aalsmeer